ورود | عضويت پنج شنبه 10 فروردین ماه 1396
 
جارت سازماني
 مسول امور جاری واحد
 مسئول اداری و مالی و دبیرخانه
 مسئول آموزش، فارغ التحصیلان و فرهنگی
  مسول تربیت بدنی و کارشناس آموزش
 کاربر ارشد سیستم گلستان و کارشناس آموزش
 امور برنامه ریزی
 مسئول امور دانشجویی کارپرداز
عنوان: مسول امور جاری واحد 
نام: عباس 
نام خانوادگي: عسگری 
پست الكترونيكي: abbasasgari98@yahoo.com 
Ariana Informatics Group
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا