ورود | عضويت شنبه 06 شهریور ماه 1395
 
جارت سازماني
 مسول امور جاری واحد
 مسئول اداری و مالی و دبیرخانه
 مسئول آموزش، فارغ التحصیلان و فرهنگی
  مسول تربیت بدنی و کارشناس آموزش
 کاربر ارشد سیستم گلستان و کارشناس آموزش
 امور برنامه ریزی
 مسئول امور دانشجویی کارپرداز
عنوان: مسول امور جاری واحد 
نام: عباس 
نام خانوادگي: عسکری 
پست الكترونيكي:  
Ariana Informatics Group
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا